Como Está o Consumo de Internet do Brasleiro nos Tempos de Pandemia?